Newsletter CRSP

Základní informace

Program tvoří devět témat, která zahrnují základní principy efektivní výchovy a jejich aplikaci do praktického rodinného života.

Skupina 12–15 rodičů se schází na pravidelných setkáních nejlépe jedenkrát za 14 dní. Existuje intenzivní víkendová varianta kurzu nebo varianta s hlídáním dětí, kterou tvoří šest tříhodinových setkání.

Víkendový Kurz efektivního rodičovství

Termín:

17. 2. • 24. 2. • 24. 3. 2018

vždy sobota 9.00–16.00 hod.

Místo: CRSP, Biskupská 7, Brno, Klubový sál

Lektor:

Mgr. Jana Vaňková

Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, obor tělesná výchova a biologie pro výuku na druhém stupni  ZŠ a na středních školách. Patnáct let pracovala ve školství a to na různých typech škol (mateřská, Církevní střední zdravotnická, Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium). V roce 1992 absolvovala Katechetický kurz a tři roky pracovala jako katechetka na ZŠ. V roce 2009 absolvovala lektorský Kurz efektivního rodičovství a práce s rodiči ji nadchla. Od téhož roku lektoruje pravidelně rodičovské Kurzy efektivního rodičovství a v uvedené problematice se nadále vzdělává. Společně s manželem vychovává čtyři děti, z nichž tři jsou již dospělé.
V současné době pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči na pozici vedoucí Sekce služeb pro rodinu, lektoruje Kurzy efektivního rodičovství a stala se koordinátorkou uvedených kurzů, které se pořádají napříč Českou republikou.

Cena: 1400 Kč / osoba • 2500 Kč / rodičovský pár