Lektorský kurz Efektivního rodičovství

Rozšíření kompetencí a prohloubení kvalifikace sociálních pracovníků pro práci s rodinou – Kurz efektivního rodičovství®

Pracujete s rodiči či pěstouny a rádi byste jim předali znalosti a principy efektivního rodičovství? Chcete jim pomáhat a podpořit je při výchově a vedení dětí? Chcete jim pomáhat lépe dětem rozumět? Chtěli byste se stát lektorem kurzů Efektivního rodičovství®?

Kurz je vhodný zejména pro sociální pracovníky, psychology, pedagogy, vychovatele či pracovníky mateřských a rodinných center i laiky, kteří se tématu chtějí věnovat. Výhodou pro vstup do kurzu je již absolvovaný Kurz efektivního rodičovství určený rodičům či vlastní rodičovská zkušenost.

O čem je lektorský KER

Kurz se skládá ze šesti tematických celodenních setkání s celkovou časovou dotací 48 hodin. Rozvíjí všechna témata Kurzu efektivního rodičovství tak, abyste jimi dokázali provést rodiče dětí – a to jak formou individuální podpory a vedení, tak i formou vedení skupinových kurzů. Pod vedením zkušené lektorky rozvinete svoje znalosti i umění pomáhat rodičům lépe rozumět svým dětem.

Součástí kurzu je manuál pro lektory a pracovní materiály pro rodiče, s nimiž můžete dál pracovat.

Kurz je akreditován MPSV.

Jednotlivá témata kurzu

 • Stavební kameny efektivního rodičovství
 • Rodičovská přesvědčení a jejich vliv na výchovné postoje
 • Výchovné styly a přístupy
 • Sourozenecké konstelace a rodinná atmosféra
 • Řešení problémového chování dětí
 • Zvládání emočně náročných situací v rodině
 • Budování sebedůvěry dítěte – podpora a dodávání odvahy
 • Vedení dětí k odpovědnosti – přirozené a logické důsledky
 • Komunikace – jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli
 • Komunikace – jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
 • Rozvíjení sebedůvěry rodiče

Kdy

 • jaro 2022

Kde

 • Biskupská 7, Brno, Klubový sál

Cena

 • 10 900 Kč/ účastník 

Přihlášení 

 • pro rok 2022

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Kurz Efektivního rodičovství se do Evropy rozšířil z USA a Kanady. Vytvořili ho doktoři psychologie a rodinní terapeuti Don Dinkmeyer a Gary D. McKay v 60. letech 20. století.

Jeho základy jsou popsány v knize STEP: Efektivní výchova krok za krokem, vydané v češtině v roce 1996 v nakladatelství Portál a jeho mottem je „rodičovství je výzva“. Autoři se inspirovali individuální psychologií Alfreda Adlera a pracemi jeho následovníka Rudolfa Dreikurse a vytvořili metodu, která má pomoci rodičům získat dovednosti a schopnosti potřebné k vytvoření pevných, konstruktivních a láskyplných rodinných vztahů. Během posledních 25 let absolvovali jejich kurzy miliony rodičů na celém světě.

Centrum pro rodinu a sociální péči začalo koncept v České republice efektivního rodičovství rozvíjet v roce 2006 v  v Brně, kde ve spolupráci s Ing. Valerii Wágnerovou vznikl projekt Kurzů efektivního rodičovství (KER).

Díky komplexnímu vzdělávacímu programu pro lektory KER se kurzy postupně rozšířily do celé republiky a od roku 2010 i za její hranice, 
na Slovensko.

Samotným Kurzem efektivního rodičovství prošlo již více než 2500 rodičů.

Každoročně je vyškolena nová skupina lektorů, celkem bylo vyškoleno téměř 130 lektorů, z nichž asi 60 aktivně působí.

Kurzy běží v mnoha větších i menších městech v ČR.

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

 1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
 2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)