Lektorský kurz Efektivního rodičovství

lektorsky-ker

Lektorský KER nabízí rozšíření kompetencí a prohloubení kvalifikace pro práci s rodinou – Kurz EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ®.

Pracujete s rodiči či pěstouny a rádi byste jim předali znalosti a principy EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ®? Chcete jim pomáhat a podpořit je při výchově a vedení dětí? Chcete jim pomáhat lépe dětem rozumět? Chtěli byste se stát lektorem kurzů EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ® (KER)?

Kurz je vhodný zejména pro sociální pracovníky, psychology, pedagogy, vychovatele či pracovníky mateřských a rodinných center i laiky, kteří se tématu chtějí věnovat. Výhodou pro vstup do kurzu je již absolvovaný Kurz efektivního rodičovství určený rodičům či vlastní rodičovská zkušenost.

O čem je lektorský KER

Kurz se skládá ze šesti tematických celodenních setkání s celkovou časovou dotací 48 hodin. Rozvíjí všechna témata Kurzu efektivního rodičovství tak, abyste jimi dokázali provést rodiče dětí – a to jak formou individuální podpory a vedení, tak i formou vedení skupinových kurzů. Pod vedením zkušené lektorky rozvinete svoje znalosti i umění pomáhat rodičům lépe rozumět svým dětem.

Součástí kurzu je manuál pro lektory a pracovní materiály pro rodiče, s nimiž můžete dál pracovat.

Kurz je akreditován MPSV.

Lektorský KER – témata kurzu

 • Stavební kameny efektivního rodičovství
 • Rodičovská přesvědčení a jejich vliv na výchovné postoje
 • Výchovné styly a přístupy
 • Sourozenecké konstelace a rodinná atmosféra
 • Řešení problémového chování dětí
 • Zvládání emočně náročných situací v rodině
 • Budování sebedůvěry dítěte – podpora a dodávání odvahy
 • Vedení dětí k odpovědnosti – přirozené a logické důsledky
 • Komunikace – jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli
 • Komunikace – jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
 • Rozvíjení sebedůvěry rodiče

Kdy

PODZIM 2022 

 • 15. a 16. 11. 2022
 • 5. a 6. 12. 2022
 • 30. a 31. 1. 2023 
 • vždy v čase 9.00–16.00 hod. 

Kde

 • Biskupská 7, Brno, Klubový sál

Cena

 • 12 900 Kč/ účastník 
 • 525 EUR/ účastník 
 • kurz je aktuálně plně obsazen (lze se hlásit jako náhradník) 

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Kurz Efektivního rodičovství se do Evropy rozšířil z USA a Kanady. Vytvořili ho doktoři psychologie a rodinní terapeuti Don Dinkmeyer a Gary D. McKay v 60. letech 20. století.

Jeho základy jsou popsány v knize STEP: Efektivní výchova krok za krokem, vydané v češtině v roce 1996 v nakladatelství Portál a jeho mottem je „rodičovství je výzva“. Autoři se inspirovali individuální psychologií Alfreda Adlera a pracemi jeho následovníka Rudolfa Dreikurse a vytvořili metodu, která má pomoci rodičům získat dovednosti a schopnosti potřebné k vytvoření pevných, konstruktivních a láskyplných rodinných vztahů. Během posledních 25 let absolvovali jejich kurzy miliony rodičů na celém světě.

Centrum pro rodinu a sociální péči začalo koncept v České republice efektivního rodičovství rozvíjet v roce 2006 v  v Brně, kde ve spolupráci s Ing. Valerii Wágnerovou vznikl projekt Kurzů efektivního rodičovství (KER).

Díky komplexnímu vzdělávacímu programu pro lektory KER se kurzy postupně rozšířily do celé republiky a od roku 2010 i za její hranice, 
na Slovensko.

Samotným Kurzem efektivního rodičovství prošlo již více než 2500 rodičů.

Každoročně je vyškolena nová skupina lektorů, celkem bylo vyškoleno téměř 130 lektorů, z nichž asi 60 aktivně působí.

Kurzy běží v mnoha větších i menších městech v ČR.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)