Rodiče a děti online a v pohodě

online-a-v-pohode

Online a v pohodě? Jde to!

Seminář Rodiče a děti online a v pohodě

Interaktivní seminář o možnostech, radostech i nástrahách digitálních technologií v dnešním světe.

Zaměření na hledání správných otázek pro rodiče, kteří si troufají doprovázet své děti při objevování digitálního světa.

Kdy

  • ZRUŠENO: sobota 26. 11. 2022 v čase 9:00–16:00 hod. 

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

  • 1 000 Kč / účastník 

Lektor

Mgr. Lukáš Lazecký vystudoval Psychologický ústav Filozofické Fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako vrchní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně. V letech 2011-2019 se věnoval kybernetické kriminalitě. V minulosti sloužil také jako policejní psycholog. Dále působí jako lektor a člen týmu Pomoci obětem trestné činnosti a mimořádných událostí – poskytování krizové intervence a Antikonfliktního týmu Policie ČR.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 736 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)