Mé dítě potřebuje pomoc – kudy kam?

psychika-deti-v-pandemii

Dětská duše je křehká a zranitelná. O to víc, když ji něco trápí a volá o pomoc. 

Seminář Mé dítě potřebuje pomoc – kudy kam?

Celospolečenské změny a události (pandemie, válka, krize, sociální sítě atd.) v posledních letech zasáhly nejen do atmosféry naší společnosti, ale i do našeho každodenního fungování a duševního zdraví. Znatelně ovlivnily i křehkou a zranitelnou psychiku dětí, teenagerů a mladých dospělých, a postavily tak před nás dospěláky a rodiče výzvu, jak jim pomoci, když se trápí a neví kudy kam. Jak být jistějším rodičem v této nejisté době? Jak poznat, že mé dítě volá o pomoc? Jakým způsobem ho podpořit?

Cílem kurzu je představit rodičům možnosti, jak s dítětem v krizi komunikovat, jak mu poskytnout první psychickou pomoc, jak vytvořit atmosféru důvěry a bezpečí, a jak se ptát tak, aby se skutečně něco dozvěděli.

Prakticky a sebezkušenostně se zaměříme na možné formy pomoci a představíme si nejčastější psychické potíže, se kterými se rodiče mohou u svých dětí setkat. Zorientujeme se rovněž i v síti odborníků, na které se můžeme obrátit, a nezapomene i na to, jak se v těchto chvílích postarat sami o sebe, abychom svou roli průvodce a podpory bez újmy zvládli.

 

Kdy

  • připravujeme pro rok 2023 

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

  • 1 000 Kč / účastník

Lektor

Vystudovala psychologii na FSS MU v Brně a v rámci doplňujícího vzdělávání také pedagogiku volného času, pedagogické studium psychologie pro SŠ a psychologii pro zdravotnictví. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku INSTEP, absolventkou ročního výcviku v krizové intervenci a řady dalších kurzů věnujících se práci s dětmi a mladistvými. Pracuje jako psycholožka v brněnském centru krizové pomoci SPONDEA a jako terapeutka ve své soukromé praxi. Dříve pracovala jako školní psycholožka, krizová interventka na lince důvěry a metodička a lektorka programů primární prevence na základních školách. Dlouhodobě se věnovala i vedení dětského kolektivu a vzdělávání vedoucích ve skautu.

Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a obor Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik Cestou systemických terapií a kurz Krizové intervence tváří v tvář. Pracuje jako školní psycholožka na základní škole v Brně. Ve své práci se snaží propojovat prvky zážitkové pedagogiky a psychologie. Její zkušenosti vycházejí z každodenní práce s dětskými kolektivy a z individuálních konzultací rodiči a učiteli.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 731 604 064
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)