Psychika dětí v pandemické době – když dítě volá o pomoc

psychika_deti_kdyz_dite_vola_o_pomoc

Dětská duše je křehká a zranitelná. O to víc, když ji něco trápí. Jak rozpoznat, když dítě volá o pomoc, a jak s tím pracovat?

Seminář Psychika dětí v pandemické době – když dítě volá o pomoc

Rodiče se tak často dostávají do situací, kdy tuší, že se jejich dítěti něco stalo, ale neví co, aby mu mohli lépe pomoci. Dítě o svých potížích nemusí chtít s rodiči mluvit, straní se jim, je zaplavené emocemi, mění své dosavadní chování, a rodiče tak zvažují každý krok, aby se domnělá propast mezi nimi a dítětem ještě neprohloubila. 

Cílem kurzu Psychika dětí v pandemické době – když dítě volá o pomoc je proto představit rodičům možnosti, jak s dítětem v krizi komunikovat, jak mu poskytnout první psychickou pomoc, jak vytvořit atmosféru důvěry a bezpečí, jak se ptát tak, aby se skutečně něco dozvěděli.

Často stačí jen malá změna, aby se nám dítě otevřelo, svěřilo a společně jsme pak mohli hledat možnosti pomoci, aby se mu ulevilo. Prakticky a sebezkušenostně tak nahlédneme do dětského světa. Podíváme se na to, jaký vliv měla dlouhodobá covidová pandemie na duševní stav dětí, a představíme si rovněž i nejčastější psychické potíže, se kterými se rodiče mohou u svých dětí setkat. Zaměříme se na možné formy pomoci a zorientujeme se v síti odborníků, na které se můžeme obrátit. Nezapomene ani na to, jak se v těchto chvílích postarat sami o sebe, abychom svou roli průvodce a podpory dobře zvládli.

Kdy

  • zrušeno: sobota 27. 11. 2021
  • 9.00–16.00 hod.

Kde

  • Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno

Cena

  • 1 000 Kč / účastník

Lektor

Vystudovala psychologii na FSS MU v Brně a v rámci doplňujícího vzdělávání také pedagogiku volného času, pedagogické studium psychologie pro SŠ a psychologii pro zdravotnictví. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku INSTEP, absolventkou ročního výcviku v krizové intervenci a řady dalších kurzů věnujících se práci s dětmi. Pracuje jako dětská psycholožka v centru krizové pomoci SPONDEA a také jako metodička a lektorka programů primární prevence na základních školách. Dříve pracovala jako školní psycholožka, krizová interventka na lince důvěry a dlouhodobě se věnovala i vedení dětského kolektivu a vzdělávání vedoucích ve skautu.

Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a obor Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik Cestou systemických terapií a kurz Krizové intervence tváří v tvář. Pracuje jako školní psycholožka na základní škole v Brně. Ve své práci se snaží propojovat prvky zážitkové pedagogiky a psychologie. Její zkušenosti vycházejí z každodenní práce s dětskými kolektivy a z individuálních konzultací rodiči a učiteli.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 736 608 607
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)