Motivace dětí – jak děti podpořit tam, kde potřebují

Seminář Motivace dětí – jak správně a efektivně motivovat děti

Téma motivace dětí je aktuální už od malička: zabýváme se tím, jak děti podpořit, aby zvládly samostatně jíst, chodit na nočník, jak je naučit dobrému chování, jak podpořit jejich motivaci k učení, k zapojení do domácích prací atd.

Zkrátka je chceme podpořit v tom, aby rostla jejich samostatnost, zodpovědnost, vnímavost k potřebám vlastním i potřebám druhých lidí. 

Jak být dětem v tom všem užitečnou podporou, jak je povzbuzovat a neodrazovat? Jaké jsou typy motivace, co je to optimální úroveň motivace, přiměřená míra úkolů, společné nastavování pravidel a hranic a v čem je to důležité? To jsou některé z otázek, na které si budeme společně při semináři odpovídat. 

Seminář bude založený na příkladech, společné reflexi a sdílení.

Kdy

  • proběhlo: sobota 13. 2. 2021
  • v čase 9:00–12:00 hod. 

Kde

  • seminář proběhne ONLINE 
  • přihlášení nejpozději do 11. 2. 2021 

Cena

  • 600 Kč/ účastník 

Lektorka

Mgr. et. Mgr. Petra Sapáková vystudovala magisterské obory Psychologie (abs. 2011, FSS MU Brno) a Speciální pedagogika (abs. 2012, PedF MU Brno). Absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha, 2013-2019), výcvik Edukativní rodičovská terapie (Mansio Brno, 2017) a další kurzy a semináře zaměřené na práci s dětmi a rodinami. Pracovní zkušenost má jako školní psycholožka, lektorka programů pro školní třídy, externě spolupracuje také se Sdružením pěstounských rodin. Je maminkou čtyř dětí. Podpora rodin a téma rodičovství jsou v centru jejího zájmu. V této oblasti se průběžně vzdělává a lektorovala již kurzy v různých mateřských či rodinných centrech.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 736 608 607
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)