Děti a hranice – jak a proč být laskavým i důsledným rodičem

Seminář Děti a hranice.

Jak být ve výchově laskavý a zároveň důsledný? Jak reagovat na nevhodné chování dětí a ještě raději mu předcházet? Jak nastavovat při výchově hranice a proč je to vlastně tak důležité? Jak vést dítě k tomu, aby se z něj stal dospělý člověk zodpovědný a vnímavý k potřebám sebe i druhých, nikoli sobecký, nebo ustrašený?

Hranice ve výchově dětí znamenají pro dítě nejen pocit bezpečí a předvídatelnosti chování u rodičů, ale především jsou důležité pro formování charakteru do budoucna.

Seminář je interaktivní a zaměřený prakticky. Součástí jsou příklady z praxe a diskuse. Je určen pro rodiče, kteří chtějí posílit dobré vztahy v rodině.

Kdy

  • proběhlo: sobota 13. 3. 2021

  • 8.30–12.00 hod.

Kde

  • seminář proběhne ONLINE
  • přihlášení nejpozději do 11.3. 2021

Lektorka

Mgr. et. Mgr. Petra Sapáková vystudovala magisterské obory Psychologie (abs. 2011, FSS MU Brno) a Speciální pedagogika (abs. 2012, PedF MU Brno). Absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha, 2013-2019), výcvik Edukativní rodičovská terapie (Mansio Brno, 2017) a další kurzy a semináře zaměřené na práci s dětmi a rodinami. Pracovní zkušenost má jako školní psycholožka, lektorka programů pro školní třídy, externě spolupracuje také se Sdružením pěstounských rodin. Je maminkou čtyř dětí. Podpora rodin a téma rodičovství jsou v centru jejího zájmu. V této oblasti se průběžně vzdělává a lektorovala již kurzy v různých mateřských či rodinných centrech.

Kontakt na koordinátora

Mgr. Ivana Štěpánková
Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: 518 328 816
mobil: +420 / 736 608 607
e-mail: ivana.stepankova@crsp.cz

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)