Semináře a workshopy o výchově

Semináře a workshopy jsou určeny všem, kteří mají zájem se vzdělávat v oblasti efektivního rodičovství. 

Semináře a workshopy o efektivní výchově

Nabízíme zajímavá témata efektivní výchovy a věnujeme se oblastem, které souvisí efektivní výchovou. Témata jsou vybírána s ohledem na nejpalčivější výchovné problémy, které rodiče s dětmi řeší.

Cílem seminářů a workshopů je načerpání nových výchovných přístupů, výměna zkušeností s ostatními účastníky a povzbuzení pro nelehkou rodičovskou roli.

deti-a-hranice

Děti a hranice

aneb Jak být laskavým a důsledným rodičem. Jak nastavovat při výchově hranice a proč je to vlastně tak důležité …

online-a-v-pohode

Rodiče a děti online a v pohodě

Interaktivní seminář o možnostech, radostech i nástrahách digitálních technologií v dnešním světe …

jak-komunikovat-s-ditetem-aby-to-nebolelo

Jak komunikovat s dětmi, aby to nebolelo

Teorie a nácvik komunikačních technik, jak ve hře, tak mimo ni při řešení běžných konfliktních situací …

psychika-deti-v-pandemii

Mé dítě potřebuje pomoc - kudy kam?

Cílem kurzu je představit rodičům možnosti, jak s dítětem v krizi komunikovat, jak mu poskytnout první psychickou pomoc ...

rodinny-system

Rodinný systém a jeho zákonitosti

Rodinné konstelace a jejich využití v každodenním životě – zážitkový workshop …

Odebírejte newsletter

Sledujte nás na sociální síti

Přečtěte si novinky na blogu

Kontaktujte nás

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)