Seminář efektivní výchovy Transgenerační vzorce

Transgenerační vzorce – téma dalšího ze seminářů efektivní výchovy, které v Centru pro rodinu a sociální péči pořádáme.

Cílem semináře je objevit a prozkoumat konkrétní vzorce a poselství, které se objevují v naší rodinné historii. Každý z nás je ovlivněn jinou rodinou historií, včetně sourozenců v jedné rodině. Tato poselství mají vliv na náš současný život, ovlivňují naše chování, vztahy s druhými, prožívaní jednotlivých situací a v komunikaci. Pokud se nám je podaří přenést do vědomé roviny, můžeme s nimi i vědomě „pracovat“. Můžeme si díky tomu uvědomit, proč jsou pro nás některé věci v našich životech tak složité, či emočně a energeticky náročné.

Těšíme se na vás v sobotu 13. 10. 2018, 9.00–16.00 hod. v CRSP na Biskupské 7, Brno.

Na seminář se můžete přihlásit zde.

Tématem vás provede naše dlouholetá lektorka, psycholožka Mgr. Michaela Širůčková, PhD.


Michaela Širůčková vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a doktorské postgraduální studium vývojové psychologie na FSS MU v Brně. Působila jako výzkumná pracovnice v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde se výzkumně zabývala problematikou rizikového chování adolescentů a výukou. Pět let pracovala jako školní psycholožka. Od r. 2001 vede výcviky psychosociálních dovedností pro pedagogické pracovníky, je lektorkou kurzů efektivního rodičovství a výcviků lektorských dovedností pro lektory rodičovského vzdělávání. Od října 2009 působí ve společnosti Mansio v.o.s. zaměřující se na poradenství a rozvojové a vzdělávací programy.