Newsletter CRSP

Na kurzu velmi oceňuji uvádění konkrétních příkladů, možnost rozebrat vlastní situace ve výchově. Metody efektivní výchovy jsou aplikovatelné nejenom na vztahy s dětmi, ale na mezilidské vztahy obecně.

KER Brno, 16. 5.–20. 6. 2017

Vedení kurzu bylo skvělé. Praktické nácviky jsou velmi přínosné pro uvědomění si pocitů rodičů a dětí.

KER Brno, 16. 5.–20. 6. 2017

Líbily se mi techniky jak pracovat s dětmi a pomoc při řešešní konkrétních situací. Myslím si, že tento kurz je vhodný i pro jiné skupiny než pouze pro rodiče.

KER Brno, 2. 2.–6. 4. 2017

Děkujeme za přátelský způsob vedení a spoustu podnětů. Je vidět, že lektorka má s výchovou spoustu zkušeností. Kurz hodnotím velmi pozitivně.

KER Brno, 2. 2.–6. 4. 2017

Díky kurzu jsem více trpělivá, lépe a více naslouchám dětem.

KER Brno, 11. 2.–25. 3. 2017 

Děkuji za velmi dobře vedený kurz, dozvěděla jsem se o jiném způsobu výchovy, než znám z dětství.

KER Brno, 11. 2.–25. 3. 2017

Nejvíce se mi líbila praktická cvičení a předávání zkušeností mezi rodiči.

KER Brno, 11. 2.–25. 3. 2017


Líbilo se mi přemýšlet nad tím, co dítě prožívá, dívat se na svět jeho očima, zjistit důvody, proč "zlobí" a co se s tím dá dělat. Přínosné bylo také sdílení zkušeností s ostatními rodiči.

KER Brno, 25.10.–29. 11. 2016

Kurz myslím nemá chybu. Líbil se mi výklad lektorky, praktický nácvik situací a zajímavá teorie.

KER Brno, 25.10.–29. 11. 2016

Způsob vedení lekcí mi úplně vyhovoval a připadal mi podnětný a inspirující. Propojení teorie s praktickými cvičeními a probírání konkrétních výchovných situací se mi velmi líbilo.

KER Brno, 17. 5.–14. 6. 2016

Líbil se mi celý kurz od začátku do konce, těšila jsem se na každé další úterý :-). Určitě oceňuji lektorku, která mluvila velmi krásně, přirozeně a svými zkušenostmi a příběhy ze života se nám přiblížila. Dále se mi líbilo vzájemné sdílení, i pohled na stejnou situaci pohledem někoho jiného.

KER Brno, 17. 5.–14. 6. 2016

S lektorkou jsem byla velmi spokojená, obrovsky pozitivní člověk.

KER Brno, 2. 4.–30. 4. 2016

Skvělá lektorka s životními zkušenostmi a dlouholetou praxí, jak pracovní, tak profesní.

KER Brno, 2. 4.–30. 4. 2016

Naprostá spokojenost, nemám co bych vytkla, velmi dobrá prezentace pozitivního rodičovství.

KER Třešť, 22. 3.–19. 4. 2016