Newsletter CRSP

Kurz efektivního rodičovství

  • lze objednat realizaci kurzu přímo ve vašem MC, RC nebo MŠ

  • počet a délka setkání dle domluvy
  • při vzdálenosti více jak 100 km od Brna jsou setkání rozložena maximálně do tří sobot

Ochutnávka efektivního rodičovství

  • beseda obohacená promítáním DVD Cesta k pozitivnímu rodičovství spojená s komentářem lektora

  • prostor pro Vaše dotazy

Besedy s rodiči v mateřských školách

  • prodíhají dle individuální domluvy

  • témata besed: Emoce v našich životech a jak na ně, Vztahy mezi sourozenci, Proč děti zlobí, Jak vést děti k odpovědnosti, Komunikace s dětmi, Práce s rodinnou mapou, Dodávání odvahy

  • besedy zajišťujeme zejména v Jihomoravském kraji

Nabídka efektivního rodičovství pro MC, RC, MŠ a jiné organizace